Sider - Ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Ansøgningsfrist
18. august 2017 kl. 12.00
 
Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgerkredsen er private opholdssteder og døgninstitutioner samt kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner.
 
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte, at unge, der tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en institution, og som ønsker kontakten, støttes det første år efter anbringelsen gennem kontakt med en person fra institutionen eller opholdsstedet, som den unge har god tilknytning og tillid til.
  
Målgruppe
Målgruppen for ansøgningspuljen er unge i alderen 17-23 år, der er eller har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn som fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet. 
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte til afholdelse af opfølgende samtaler og netværksskabende aktiviteter med tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn, fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet
Aktiviteterne skal danne ramme for at give støtte og sparring til den unge det første år efter anbringelsens ophør.
 
Midler til fordeling
3,1 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.49.10.
 
Kontaktperson
Ellinor Colmorten, ecol@socialstyrelsen.dk
 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​18. AUGUST 2017 KL. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE