Sider - Ansøgningspuljer under behandling

Ansøgningspuljer under behandling

Nedenfor finder du puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet, og hvor ministeriet er i gang med at behandle ansøgningerne til puljen. Det forventede tidspunkt for svar til ansøgere fremgår af vejledningen til ansøgningspuljen. Hvis der sker væsentlige ændringer i det forventede tidspunkt for svar til ansøgere, vil det fremgå af ansøgningspuljens side, som du finder ved at vælge læs mere nedenfor. Når ansøgere har modtaget svar på deres ansøgning, vil ansøgningspuljen fremgå af siden fordelte ansøgningspuljer.
 

 Puljer under behandling

 
Søge ord:   Søg i kolonnen:  
  
  
  
Ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og ungeLæs mere§ 15.75.20.70
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger– handicap-delpuljenLæs mere§ 07.18.19.20
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger – sjældne-delpuljen Læs mere§ 07.18.19.20
Ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivningLæs mere§ 15.75.46.50
Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positionerLæs mere15.25.21.10
Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og ungeLæs mere§ 15.26.02.10
Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårneLæs mere15.25.22.10
Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 2018Læs mere§ 15.13.28.90
Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)Læs mere§ 15.13.15.10