Sider - Puljekalendere

Puljekalendere

Puljekalenderen for 2018 giver et overblik over de ansøgningspuljer, der udmøntes i løbet af året på Børne- og Socialministeriets område.

I kalenderen fremgår formålet med de forskellige puljer, puljernes målgrupper og hvem, der kan søge (ansøgerkreds). Det fremgår også hvilke kvartaler, de forskellige puljer forventes at blive udmeldt og udmøntet i.

Puljekalenderen for 2018 suppleres med en dynamisk månedskalender, der viser hvilke ansøgningspuljer, der udmeldes den kommende måned. I denne kalender fremgår mere præcise tidspunkter for udmelding, ansøgningsfrist og udmøntning.

Der kan forekomme justeringer i begge kalendere. Det er derfor en god idé løbende at holde sig opdatereret i kalenderne vedr. de ansøgningspuljer man er interesseret i at ansøge.

Oversigt over forventede tidspunkter for udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2018:
Puljekalender til portalen

Det bemærkes, at puljekalenderen for 2018 er blevet opdateret pr. 18-05-2018.

Oversigt over ansøgningspuljer, der forventes udmeldt i perioden 1. juni  - 30. juni 2018
Månedskalender juni 2018

Oversigt over ansøgningspuljer, der forventes udmeldt i perioden 1. juli  - 31. juli 2018
Månedskalender juli 2018

Oversigt over ansøgningspuljer, der forventes udmeldt i perioden 1. august  - 31. august 2018
Månedskalender august 2018


Oversigten bliver opdateret løbende.

 

 høringsportalen

 
Alle bekendtgørelsesudkast sendes i høring via Høringsportalen. Alle har mulighed for at indsende høringssvar til udkast til bekendtgørelser.