Sider - Pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen) 2016

Pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen) 2016

15.06.15: Udmøntning af ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen)
 
Socialstyrelsen har modtaget 517 ansøgninger til en samlet ansøgningssum i alt ca. 210 mio. kr. til ansøgningspuljen for frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen). Socialstyrelsen har sagsbehandlet alle ansøgninger og truffet afgørelse om at tildele støtte til 266 projekter for et samlet beløb på 42.999.846 mio. kr.
Idet der i år er modtaget et meget stort antal ansøgninger, sker udsendelse af breve til ansøgerne over flere dage. Ansøgere til PUF-puljen kan forvente svar på, om der er opnået støtte, fra i dag den 15. juni 2016 og en uge frem.
 

Tillæg til  vejledning

Der er udarbejdet tillæg til vejledningen for PUF-puljen, idet projektperioden for projekter og aktiviteter udvides, således at denne starter den 1. marts 2016 i stedet for 1. juni 2016. Den samlede projektperiode slutter fortsat 31. maj 2017. Ansøgere kan inden for projektperioden vælge at gennemføre projekter, der strækker sig over 15 måneder eller mindre. Det vil således være muligt at søge støtte til et projekt, som ligger i umiddelbar forlængelse af et projekt, der modtog støtte fra ansøgningspuljen i 2015, såfremt en ansøger ønsker det.
 
Det er fortsat muligt at søge om støtte til projekter for den oprindelige projektperiode, som er den 1. juni 2016 til 31. maj 2017.
 
Ansøgere, som allerede har søgt om støtte fra ansøgningspuljen, og som ønsker at fastholde den ansøgte projektperiode, skal ikke gøre yderligere.
 
Såfremt ansøgere, der allerede har ansøgt, ønsker at ændre ansøgningen i forlængelse af dette tillæg, kan ansøgningen trækkes tilbage og en ny kan fremsendes.
 
Forlænget ansøgningsfrist
Som følge af ændringerne af projektperioden forlænges ansøgningsperioden, således at ansøgningsfristen er 13. april 2016 kl. 12.
 
Tillæg til vejledningen findes under ’Ansøgningsmateriale’ til højre på siden.”

 

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)

Organisationer, foreninger, grupper samt enkeltpersoner,
 
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der styrker det frivillige sociale arbejde med henblik på at forebygge og afhjælpe problemer for socialt udsatte mennesker. Ansøgningspuljen støtter både drifts- og projektudgifter. 
 
Målgruppe:
Målgruppen for projekter, der kan opnå støtte, er særligt socialt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation.
  
Projektperiode
Projektperioden er den 1. marts 2016 til den 31. maj 2017.
 
Hvad kan der søge støtte til
Projekter, hvor den frivillige ulønnede arbejdskraft er et væsentligt element i indsatsen. Konkret kan søges til følgende projekttyper:
  • Selvhjælpsgrupper
  • Samværsaktiviteter/væresteder
  • Rådgivning
  • Frivilligcentre
  • Sociale aktiviteter med etniske mindretal
  • Sociale aktiviteter med truede unge
 
Midler til fordeling
43,0 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.13.15.10
 
Kontaktperson
Malou Peterson Porst mpo@socialstyrelsen.dk
 

Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk

Den sagsansvarlige og den, som opretter ansøgningen, skal logge ind med en NemId medarbejdersignatur for at oprette en ansøgning.

 

 Ansøgningsfrist

 
​13. april 2016 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
 

 Ansøgningsmateriale

 
 

 Øvrigt materiale