Sider - Ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

Ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgerkredsen er landets kommuner.
For at kommuner kan opnå tilskud fra ansøgningspuljen, skal der være indgået en formel samarbejdsaftale med en eller flere civilsamfundsorganisationer, der har erfaring med at arbejde med målgruppen af udsatte grønlændere.  
 
Formål
Med ansøgningspuljen kan kommuner søge om støtte til at udvikle og afprøve en indsats med CTI – Critical Time Intervention, som metode i den kommunale forvaltning, hvor en koordinerende, gennemgående kommunal støtteperson yder en intensiv, tidsafgrænset indsats i kombination med frivillig peer-støtte, der gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats.
 
Målgruppe
Målgruppen for ansøgningspuljen er herboende, socialt udsatte grønlændere, herunder nytilflyttede grønlændere med behov for en særlig og intensiv indsats i en begrænset periode.
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 15. oktober 2017 til 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om midler til afprøvning af CTI metoden kombineret med frivillig peer- støtte i projektperioden, herunder støtte til koordinering og projektledelse i både kommune og civilsamfundsorganisation. Udgifter kan dække projektledelse, løn- og konsulenthonorar, udgifter til lokaler, formidling og aktiviteter, transport- og rejseudgifter, kontorhold, materialeanskaffelse mv.

Midler til fordeling
Der er samlet 15.2 mio. kr. til fordeling til forventeligt 2 - 4 kommuner.

Finanslovskonto
FL § 15.75.35.60.
 
Kontaktperson
Fuldmægtig Christine Høstbo
Tlf. +45 41 74 00 06
 

 Ansøgningsfrist

 
18. august 2017 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale