Sider - Udsat frist for Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Udsat frist for Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Grundet systemopdatering af Tilskudsportalen er ansøgningsfristen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud rykket til mandag d. 19. august kl. 12:00.

I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte Tilskudsforvaltning på 7242 4133 eller portal@socialstyrelsen.dk.