Sider - Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)

Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og/eller Master i udsatte børn og unge (MBU).
 
Formål: Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at undervisningen på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.
  
Målgruppe: Målgruppen er undervisere på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU).
 
Projektperiode: 01.01.2019 – 31.12.2021
 
Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges tilskud til, at undervisere på henholdsvis diplom- og masteruddannelsen kan gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter af relevans for undervisningen på uddannelsen.
 
Midler til fordeling: 3,5 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.16.01.20.
 
Kontaktperson: Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Lilla Barly Mariager i Socialstyrelsen via lmar@socialstyrelsen.dk.

Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Julie Knutsen Worre via jkwo@socialstyrelsen.dk

Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@Socialstyrelsen.dk
 
Bilag: Bemærk at budgetskema 1, som ligger på puljens side på Tilskudsportalen, skal udfyldes og vedhæftes ved indsendelse af ansøgningen. Når ansøgningen skal indsendes, skal ansøger desuden angive det samlede ansøgte beløb i det elektroniske budgetskema. Det samlede beløb indtastes i projektets første måned. Beløbet, som er angivet i det elektroniske budgetskema, skal være i overensstemmelse med beløbet, som er angivet i det vedhæftede budgetskema.
 
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 
 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​14. September 2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE