Sider - Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)

Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljen kan søges af uddannelsesinstitutioner, der udbyder Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet eller Master i udsatte børn og unge (MBU).

Formål: Ansøgningspuljens formål er at bidrage til, at undervisningen på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet.


Målgruppe: Målgruppen er undervisere på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU).

Projektperiode: Projektperioden er fra den 1. januar 2018 til 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges tilskud til, at undervisere på henholdsvis diplom- og masteruddannelsen kan gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter af relevans for undervisningen på uddannelsen.

Midler til fordeling: 3,5 mio. kr. mio. kr.

Finanslovskonto: § 15.16.01.20.

Kontaktperson: Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Lilla Barly Mariager i Socialstyrelsen via lmar@socialstyrelsen.dk.

Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Lise Emilie Berendt via. lber@socialstyrelsen.dk

Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@Socialstyrelsen.dk

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​24. oktober 2017 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE