Sider - Konsekvens ved anvendelse af privat NemId

Konsekvens ved anvendelse af privat NemId

Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret, er det vigtigt, at du bruger en medarbejder NemID tilknyttet organisationen eller virksomheden.
 
Det er vigtigt at ansøger anvender NemId medarbejdersignatur ved ansøgning på portalen. Hvis man anvender sin private NemId tilknyttet sit cpr-nr., vil Ministeriets indberetning af tilsagn til projektet til SKAT blive indberettet som indkomst fra Staten på privatpersonens årsopgørelse.
 

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur på https://www.nemid.nu/dk-da/erhverv/nemid_til_erhverv/medarbejdersignaturer. Både den person, der opretter ansøgningen, og den person, der er tilskudsansvarlig, skal have en NemID medarbejdersignatur. Vær opmærksom på at du skal anvende nøglekort eller nøglefil, og ikke digital signatur.

Se pkt. 16 i Ansøgningsmanualen for oplysnings om, hvordan du skifter ansvarlig.