Sider - Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning

Afprøvning af Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) på længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning

Hvem kan søge?
Kommuner kan ansøge.
 
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter på længerevarende botilbud, som afprøver metoden KRAP (Kognitivt, ressourcefokuseret og Anderkendende pædagogik) overfor mennesker med udviklingshæmning.
Målsætningerne for afprøvningen er, at målgruppen kan leve et mere selvstændigt liv, blive mindre afhængig af professionel hjælp og støtte og i højere grad deltage i samfundslivet.
Målgruppe
Voksne med udviklingshæmning, der bor på længerevarende kommunale/regionale botilbud eller tilsvarende boform efter almenboligloven.
Projektperiode
1. marts 2016 til 31. december 2017
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges til kompenserende udgifter i forbindelse med projektkommunernes deltagelse i undervisning og afprøvning af metoden KRAP.
 
Midler til fordeling
1,6 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.13.26.70
 
Kontaktperson
Anne Katrine Tholstrup Bertelsen, atb@sim.dk
 
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Den sagsansvarlige og den, som opretter ansøgningen, skal logge ind med en NemId medarbejdersignatur for at oprette en ansøgning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​15. februar 2016 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
 

 Ansøgningsmateriale

 
 

 Øvrigt materiale