Sider - Støtte til landsdækkende, frivillige sociale foreningers uddeling af julehjælp 2018

Støtte til landsdækkende, frivillige sociale foreningers uddeling af julehjælp 2018

Vær opmærksom på,

at vejledningen til ansøgningspuljen er opdateret ift. udmøntningstidspunktet. Således kan ansøgere forvente svar på ansøgningen ultimo september 2018, og ikke ultimo oktober 2018, som tidligere oplyst, og

at ansøgningspuljens målgruppe er økonomisk klemte og socialt udsatte familier med børn.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgere til puljen er landsdækkende frivillige foreninger, der uddeler julehjælp i 2018
Formål
Formålet med tilskuddet er at støtte foreningernes arbejde med direkte julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier med børn.
 
Målgruppe
Økonomisk klemte og socialt udsatte familier med børn.
 
Projektperiode
Tilskuddet skal anvendes i perioden 1. december 2018 – 31. december 2018.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges støtte til foreningens arbejde med direkte julehjælp til socialt udsatte og økonomisk klemte familier med børn og tilskuddet skal anvendes til dette. Direkte julehjælp består typisk af fødevarer til en julemiddag og eventuelt en julegave til børnene. Julehjælpen kan udleveres som naturalier, gavekort til fødevarebutikker, legetøjskæder, sportsbutikskæder eller lignende.
 
Hensigten med tilskuddet er at gøre det muligt for foreningerne at imødekomme flere ansøgere om julehjælp, end det ellers ville være muligt.
 
Midler til fordeling
4,0 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.78.10.
 
Kontaktperson: Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Frederik Hyllested, frhy@socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen stilles til portal@socialstyrelsen.dk.
 
Hvis der opleves IT-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det IT-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med IT-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft IT-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og kokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
 

 ANSØGNINGSFRIST

 
23. august 2018 kl. 12:00. august 2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Oversigtslinks

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE