Sider - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljen kan søges af alle landets kommuner, som ønsker at investere i en tidligere og mere forebyggende indsats i PPR over for børn og unge, som mistrives eller er psykisk sårbare.

Formål: Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering.
 
Målgruppe: Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR enten i form af en forebyggende, foregribende eller mere indgribende indsats.
 
Projektperiode: 1. december 2017 til 31. december 2020.
 
Hvad kan der søges støtte til?: Midlerne skal dække investeringen i en tidligere og mere forebyggende indsats i PPR i dagtilbud og skole gennem ansættelse af ekstra PPR-medarbejdere samt deltagelse i et partnerskab. Kommunerne kan søge om et samlet beløb på 12,3 mio. kr. pr. kommune i projektperioden. Heraf skal 1,8 mio. kr. anvendes til deltagelse i partnerskabet, mens 10,5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af ca. fire medarbejdere årligt i projektperioden.
 
Midler til fordeling: 123,1 mio. kr.
 
Finanslovskonto: §15.26.04.10.
 
Kontaktperson: Kasper Steenberg: kast@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Der skal til ansøgningspuljen udfyldes et budget for investering i medarbejderressourcer. Det præciseres, at midlerne til medarbejderressourcer kan anvendes til udgifter, der er nævnt i bekendtgørelsens § 13. Der kan således ud over løn til medarbejderne søges om udgifter relateret hertil, jf. bekendtgørelsens § 13. Udgifterne skal dog fortsat være inden for rammerne af bekendtgørelsens § 7, stk. 3.

Budgetskemaet for investering i medarbejderressourcer, som skal udfyldes, er opdateret, således at det afspejler dette.

 

 

Ad visningen af det elektroniske budget gøres opmærksom på, at der er 4 faneblade, hvor faneblad for 2017 indeholder projektperioden 1. december 2017 til 30. november 2018 og så fremdeles fortsætter faneblad 2019 med projektperioden 1. december 2018 til 30. november 2019 osv. Af samme årsag indeholder faneblad 2020 kun en måned, nemlig december 2020.

 

 

 Ansøgningsfrist

 
20. oktober 2017 kl 12:00.
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale