Sider - Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge og deres forældre - Handicappuljen 2018

Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge og deres forældre - Handicappuljen 2018

Hvem kan søge?
Ansøgerkredsen er landsdækkende handicaporganisationer eller foreninger.

Formål
Formålet med Handicappuljen er at give støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland samt kursusvirksomhed.

Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende. Handicappede børn og unge er her defineret som unge under 25 år.

Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden fra den 1. januar 2018 – 31. december 2018.

Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges støtte til løn, transport, aktiviteter, honorarer, lovpligtige forsikringer og revision.

Midler til fordeling
12,5 mio. kr.

Finanslovskonto
FL § 15.64.07.10.

Kontaktperson
Faglige spørgsmål:  Jonas Eriksen, jone@socialstyrelsen.dk
 
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen stilles til: portal@socialstyrelsen.dk
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning. 

 Indtastningen i budgettet er ændret, idet ansøgerne ikke længere skal opgive eventuel deltagerbetaling eller egenfinansiering i budgetskemaet. Når budgetskemaet er udfyldt i Excel hjælpeskemaet skal det samlede ansøgte beløb for aktiviteterne indtastes i det elektroniske ansøgningsskema i forbindelse med ansøgningen. Ved tvivlsspørgsmål er I velkommen til at kontakte Jonas Eriksen.

 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​​26. februar 2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE