Sider - Ansøgningspuljen til ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge og deres forældre - Handicappuljen 2019

Ansøgningspuljen til ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge og deres forældre - Handicappuljen 2019

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgerkredsen er landsdækkende handicaporganisationer eller foreninger.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Formål
Formålet med Handicappuljen er at give støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland samt kursusvirksomhed.

Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende. Handicappede børn og unge er her defineret som unge under 25 år.

Projektperiode
1. januar 2019 til 30. juni 2020

Midler til fordeling
Ansøgningspuljen indeholder 18,7 mio. kr. til fordeling.

Finanslovskonto
§ 15.64.07.10.

Hvad kan der søges støtte til?
Der kan fx søges støtte til løn, transport, aktiviteter, honorarer, lovpligtige forsikringer og revision.

Kontaktperson
Faglige spørgsmål: Jonas Eriksen, jone@socialstyrelsen.dk eller Sten Barsøe, sbar@socialstyrelsen.dk

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​15. marts 2019 kl 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale