Sider - Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 2018

Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 2018

Socialstyrelsen har den 9. februar 2018 udmeldt ansøgningspuljen til Grundfinansiering for etablerede frivilligcentre med ansøgningsfrist den 6. april 2018. Socialstyrelsen skal gøre opmærksom på, at der er ændrede tildelingskriterier til ansøgningspuljen for 2018. Ansøgningspuljen sagsbehandles efter de ændrede tildelingskriterier, og der kan derfor forekomme en forlænget sagsbehandlingstid, hvorfor det forventes, at ansøgningspuljen udmøntes medio juni 2018.
 
Grundet en fejl i opsætningen af ansøgningsskemaet skal følgende præciseres:
Under spørgsmålet vedr. tilskudsansvarliges e-mailadresse ønskes både emailadresse, samt organisationens CVR-nummer oplyst.
Spørgsmålet vedr. hensigtserklæring obligatorisk. Har man ingen hensigtserklæring, kan man derfor vedhæfte et tomt dokument.
Under spørgsmålet omkring aktiviteter og resultater skal teksten vedhæftes som fil.
 

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljen kan søges af etablerede frivilligcentre i Danmark, som er organiseret som frivillige foreninger eller selvejende institutioner med selvstændigt regnskab.

Formål: Ansøgningspuljens formål er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde, og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område. I finansloven for 2018 er der på FL § 15.13.28.90. afsat 22,4 mio. kr. til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. Målet med ansøgningspuljen er sikre medfinansiering til ca. 64 etablerede frivilligcentre i Danmark.
Målgruppe: Borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Projektperiode: Den 1. januar 2018 til 31. december 2018. Se vejledningen.

Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges grundfinansiering til drift af frivilligcentre.

Midler til fordeling: 22,4 mio. kr.

Finanslovskonto: § 15.13.28.90

Kontaktperson: Faglige spørgsmål: Klaus Otto Hansen, kha@socialstyrelsen.dk, Sarah Gråskov, slgr@socialstyrelsen.dk

eller Tilskudsforvaltningen, tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​6. April 2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     Oversigtslinks