Sider - Forventede tidspunkter for puljeudmelding og -udmøntning

Forventede tidspunkter for puljeudmelding og -udmøntning

Oversigt over forventede tidspunkter for udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 kan tilgås her.

Oversigten bliver opdateret løbende.

 

 

 

 høringsportalen

 
Alle bekendtgørelsesudkast sendes i høring via Høringsportalen. Alle har mulighed for at indsende høringssvar til udkast til bekendtgørelser.