Sider - Fordelte puljer

Fordelte puljer

Tilskud givet før maj 2013 er listet her.
Søge ord:   Søg i kolonnen:  
  
  
Fagområde
  
  
  
Støtte til landsdækkende, frivillige sociale foreningers uddeling af julehjælp 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte16. august 201715.75.78.10
Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbudLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte21. august 201715.75.21.20
Ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte ungeLæs mereBørn og unge; Udsatte201715.75.49.10
Ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i DanmarkLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte18. august 2017§ 15.75.35.60.
Ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelserLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte15. august 201715.13.23.20
Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdetLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte201715.75.12.30
Ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare ungeLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte29. maj 2017§ 15.74.16.10
Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge og deres forældre - Handicappuljen Læs mereHandicap; Tips- og lottomidler201715.64.07.10
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutionerLæs mereBørn og unge; Udsatte12. maj 2017§15.75.18.60
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger til Sjældne Diagnosers medlemsorganisationerLæs mereHandicap201707.18.19.20
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og –foreninger  til Danske Handicaps medlemsorganisationerLæs mereHandicap201707.18.19.20
Udlodningslovens pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer - LOTFRI 2017Læs mereTips- og lottomidler201707.18.19.40
Styrket dokumentation af lovende social praksis Læs mereBørn og unge; Udsatte201715.26.02.20
Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde § 15.13.28.30. Uddannelsespuljens Støtteform A – økonomisk støtte til organisationers og foreningers egne kursusaktiviteter.Læs mereCivilsamfund/Frivillige24. marts, 201715.13.28.30
Etablering af nye frivilligcentre 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige201715.13.28.90
Ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF)Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte201715.13.15.10
Udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)Læs mereCivilsamfund/Frivillige201707.18.19.50
Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige201715.13.28.90
Ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og ungeLæs mereUdsatte201715.26.02.10.
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicapLæs mereCivilsamfund/Frivillige201715.13.23.25
Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogramLæs mereBørn og unge201715.13.26.60
Genudmelding i 2017 af puljen ”Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter”, Satspuljeaftalen 2014 Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.75.75.90.
Ansøgningspulje til sommerferiehjælp 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige201715.75.10.72
Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationerLæs mereBørn og unge; Handicap10. marts 2017§15.13.26.60.
Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicapLæs mereHandicap201715.13.26.60
Etablering af nye frivilligcentre 2016Læs mereCivilsamfund/Frivillige201715.13.28.90
Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer - LOTFRI 2016Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Tips- og lottomidler; Udsatte201607.18.19.40.
Puljen til afprøvning af Klub PenalhusLæs mereCivilsamfund/Frivillige2016§ 15.13.20.30
Puljen til afprøvning af metoden MakkerlæsningLæs mereCivilsamfund/Frivillige2016§ 15.13.20.30
Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelserLæs mereUdsatte201615.74.10.70.
1 - 30 Næste