Sider - Fordelte puljer

Fordelte puljer

Tilskud givet før maj 2013 er listet her.
Søge ord:   Søg i kolonnen:  
  
  
Fagområde
  
  
  
Ansøgningspulje til sommerferiehjælp 2018Læs mereCivilsamfund/Frivillige2018§ 15.75.10.72
Ansøgningspuljen til investering i efterværn til ungeLæs mereBørn og unge; Civilsamfund/Frivillige2018§ 15.75.06.10
Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge samt deres forældre og søskende - HandicappuljenLæs mereHandicap2018§ 15.64.07.10
Ansøgningspuljen til forebyggelse af magtanvendelse på botilbudLæs mereUdsatte2017§ 15.74.10.60
Ansøgningspulje til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatserLæs mereSatspulje; Udsatte2017§ 15.75.06.10
Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.16.01.20
Ansøgningspuljen til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdighederLæs mereBørn og unge; Civilsamfund/Frivillige2017§ 15.26.04.10
Ansøgningspulje til personlige, borgerstyrede budgetter og socialt udsatte borgereLæs mereUdsatte2017§ 15.75.13.10
Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPRLæs mereBørn og unge; Udsatte2017§ 15.26.04.10
Ansøgningspuljen til investering i efterværn til ungeLæs mereBørn og unge; Civilsamfund/Frivillige2017§ 15.75.06.10
Ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og InvesteringsprogrammetLæs mereUdsatte2017§ 15.75.06.10
Ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i jobLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Handicap; Udsatte2017§ 15.75.29.10
Støtte til landsdækkende, frivillige sociale foreningers uddeling af julehjælp 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.78.10
Specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i DanmarkLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Integration; Udsatte2017§ 15.75.35.50
Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbudLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.21.20
Ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte ungeLæs mereBørn og unge; Udsatte2017§ 15.75.49.10
Ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i DanmarkLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.35.60
Ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelserLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.13.23.20
Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupperLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.75.14
Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdetLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.12.30
Ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare ungeLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.74.16.10
Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge og deres forældre - Handicappuljen Læs mereHandicap; Tips- og lottomidler2017§ 15.64.07.10
Efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og ungeLæs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.75.20.70
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutionerLæs mereBørn og unge; Udsatte2017§ 15.75.18.60
Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrugLæs mereBørn og unge; Civilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.24.10
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger til Sjældne Diagnosers medlemsorganisationerLæs mereHandicap2017§ 07.18.19.20
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og –foreninger  til Danske Handicaps medlemsorganisationerLæs mereHandicap2017§ 07.18.19.20
Udlodningslovens pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer - LOTFRI 2017Læs mereTips- og lottomidler2017§ 07.18.19.40
Styrket dokumentation af lovende social praksis Læs mereBørn og unge; Udsatte2017§ 15.26.02.20
Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde § 15.13.28.30. Uddannelsespuljens Støtteform A – økonomisk støtte til organisationers og foreningers egne kursusaktiviteter.Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.13.28.30
1 - 30 Næste