Sider - Fordelte puljer

Fordelte puljer

Tilskud givet før maj 2013 er listet her.
Søge ord:   Søg i kolonnen:  
  
  
Fagområde
  
  
  
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og –foreninger  til Danske Handicaps medlemsorganisationerLæs mereHandicap201707.18.19.20
Etablering af nye frivilligcentre 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige201715.13.28.90
Ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF)Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte201715.13.15.10
Ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og ungeLæs mereUdsatte201715.26.02.10.
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicapLæs mereCivilsamfund/Frivillige201715.13.23.25
Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogramLæs mereBørn og unge201715.13.26.60
Genudmelding i 2017 af puljen ”Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter”, Satspuljeaftalen 2014 Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.75.75.90.
Ansøgningspulje til sommerferiehjælp 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige201715.75.10.72
Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationerLæs mereBørn og unge; Handicap5. august 2016 kl. 12:00§15.13.26.60.
Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicapLæs mereHandicap201715.13.26.60
Etablering af nye frivilligcentre 2016Læs mereCivilsamfund/Frivillige201715.13.28.90
Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer - LOTFRI 2016Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Tips- og lottomidler; Udsatte201607.18.19.40.
Puljen til afprøvning af Klub PenalhusLæs mereCivilsamfund/Frivillige2016§ 15.13.20.30
Puljen til afprøvning af metoden MakkerlæsningLæs mereCivilsamfund/Frivillige2016§ 15.13.20.30
Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelserLæs mereUdsatte201615.74.10.70.
Naturen som social og rehabiliterende indsatsLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte201615.74.02.10.
Genudmelding i 2016 af puljen ”Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter”, Satspuljeaftalen 2014Læs mereBørn og unge; Civilsamfund/Frivillige; Handicap; Integration; Satspulje; Udsatte; Ældre201615.75.75.90
Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekrutteringLæs mereBørn og unge201615.75.18.70.
Støtte til landsdækkende, frivillige sociale foreningers uddeling af julehjælp 2016Læs mereUdsatte201615.75.78.10
Pulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbudLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte201615.75.21.20.
Ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte ungeLæs mereBørn og unge; Udsatte201615.75.49.10.
Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk med interesseorganisationerLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Handicap2016§15.13.26.60
Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicapLæs mereBørn og unge; Handicap; Satspulje; Udsatte201615.13.26.60
Uddannelsespuljens Støtteform A – økonomisk støtte til organisationers og foreningers egne kursusaktiviteter.Læs mereCivilsamfund/Frivillige201615.13.28.30.
Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrugLæs mereBørn og unge; Civilsamfund/Frivillige; Udsatte201615.75.24.10
Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål - SærligSoc 2016 Læs mereBørn og unge; Civilsamfund/Frivillige; Tips- og lottomidler; Udsatte201607.18.19.50
Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration - udviklingspuljenLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Integration; Udsatte201615.75.75.13
Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og ungeLæs mereBørn og unge201615.26.02.10.
Ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte201615.75.21.50
Pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen) 2016Læs mereCivilsamfund/Frivillige2016§ 15.13.15.10
1 - 30 Næste