Sider - Fordelte puljer

Fordelte puljer

Tilskud givet før maj 2013 er listet her.
Søge ord:   Søg i kolonnen:  
  
  
Fagområde
  
  
  
Ansøgningspulje til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatserLæs mereSatspulje; Udsatte2017§ 15.75.06.10
Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.16.01.20
Ansøgningspulje til personlige, borgerstyrede budgetter og socialt udsatte borgereLæs mereUdsatte2017§ 15.75.13.10
Ansøgningspuljen til investering i efterværn til ungeLæs mereBørn og unge; Civilsamfund/Frivillige2017§ 15.75.06.10
Ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i jobLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Handicap; Udsatte2017§ 15.75.29.10
Støtte til landsdækkende, frivillige sociale foreningers uddeling af julehjælp 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.78.10
Specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i DanmarkLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Integration; Udsatte2017§ 15.75.35.50
Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbudLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.21.20
Ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte ungeLæs mereBørn og unge; Udsatte2017§ 15.75.49.10
Ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i DanmarkLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.35.60
Ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelserLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.13.23.20
Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupperLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.75.14
Ansøgningspulje til indsats på prostitutionsområdetLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.75.12.30
Ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare ungeLæs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.74.16.10
Ferie-, koloni- og kursusvirksomhed for børn og unge og deres forældre - Handicappuljen Læs mereHandicap; Tips- og lottomidler2017§ 15.64.07.10
Efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og ungeLæs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.75.20.70
Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutionerLæs mereBørn og unge; Udsatte2017§ 15.75.18.60
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger til Sjældne Diagnosers medlemsorganisationerLæs mereHandicap2017§ 07.18.19.20
Udlodningspuljen for handicaporganisationer og –foreninger  til Danske Handicaps medlemsorganisationerLæs mereHandicap2017§ 07.18.19.20
Udlodningslovens pulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer - LOTFRI 2017Læs mereTips- og lottomidler2017§ 07.18.19.40
Styrket dokumentation af lovende social praksis Læs mereBørn og unge; Udsatte2017§ 15.26.02.20
Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde § 15.13.28.30. Uddannelsespuljens Støtteform A – økonomisk støtte til organisationers og foreningers egne kursusaktiviteter.Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.13.28.30
Etablering af nye frivilligcentre 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.13.28.90
Ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF)Læs mereCivilsamfund/Frivillige; Udsatte2017§ 15.13.15.10
Udlodningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 07.18.19.50
Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 2017Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.13.28.90
Ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og ungeLæs mereUdsatte2017§ 15.26.02.10
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicapLæs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.13.23.25
Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogramLæs mereBørn og unge2017§ 15.13.26.60
Genudmelding i 2017 af puljen ”Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter”, Satspuljeaftalen 2014 Læs mereCivilsamfund/Frivillige2017§ 15.75.75.90
1 - 30 Næste