Sider - Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 2019

Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 2019

Ansøgningsfristen forlænges til onsdag den 10. april kl. 12 pga. systemændringer på Tilskudsportalen den 30. og 31. marts 2019

 Alle frivilligcentre inviteres i starten af 2020 til informationsmøde om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG). Mere information følger senere.
 
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgningspuljen kan søges af etablerede frivilligcentre i Danmark, som er organiseret som frivillige foreninger eller selvejende institutioner med selvstændigt regnskab.
Definition af et frivilligcenter:
Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.
Formål
Ansøgningspuljens formål er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde, og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.
I finansloven for 2019 er der på FL § 15.71.03.10. afsat 22,9 mio. kr. til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. Målet med ansøgningspuljen er sikre medfinansiering til ca. 65 etablerede frivilligcentre i Danmark.
Målgruppe
Borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.
Projektperiode:
Projektperioden er fra 1. Januar 2019 til 31. December 2019.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges grundfinansiering til drift af frivilligcentreer kan søges grundfinansiering til drift af frivilligcentre.
 
Midler til fordeling:  22,9 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.71.03.10
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kontakt Sarah Gråskov, slgr@socialstyrelsen.dk, Klaus Otto Hansen, kha@socialstyrelsen.dk eller Tilskudsforvaltningen, tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
10. april 2019 kl. 12.00.
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     øvrigt materiale