Sider - Ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

Ansøgningspuljens ansøgerkreds
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger, evt. i samarbejde med kommuner.
Baggrund
I januar 2014 blev Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) lanceret med det overordnede formål at bekæmpe fattigdom. Den nye europæiske fond skal i dansk kontekst medvirke til bekæmpelse af fattigdom og hjemløshed og dermed styrke social inklusion blandt de mest socialt udsatte personer i Danmark. Midlerne til fonden stammer fra Den Europæiske Socialfond samt medfinansiering fra Danmark. Der er afsat ca. 33 mio. kr., som udmøntes i to ansøgningspuljer.  Den første ansøgningspulje indeholder ca. 16,5 mio. kr.
 
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er, gennem opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, at sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation.
 
Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er de mest udsatte hjemløse personer, som ikke i tilstrækkeligt omfang kan anvende de eksisterende sociale tilbud. Målgruppen har ofte komplekse og sammensatte, sociale problemstillinger, f.eks. psykiske problemer, misbrugsproblemer, prostitution, hjemløshed, udpræget isolation, uoverskuelig gæld og ringe sundhedstilstand mv. Derudover har målgruppen ingen eller meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.
Midler til fordeling
Der er afsat ca. 16,5 mio. kr. til fordeling mellem projekterne.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.21.50
 
Kontaktperson
Helena Christina Gade hgad@socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
 
Den sagsansvarlige og den, som opretter ansøgningen, skal logge ind med en NemId medarbejdersignatur for at oprette en ansøgning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​Den 25. april 2016 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge medarbejder NemID tilknyttet organisationen til login
 

 ansøgningsmateriale

 
 

 øvrigt materiale