Sider - FAQ

 

Hvor finder jeg ansøgningsskemaet?

Fremover skal Socialstyrelsens puljer søges online på puljeportalen. Det betyder, at der ikke som tidligere er en skabelon for ansøgningsskemaet, som du skal downloade og udfylde. Ansøgningsskemaet skal i stedet udfyldes direkte på Puljeportalen.
Du skal begynde med at logge ind på Puljeportalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på Pujeportalens forside.
Første gang du logger ind, skal du udfylde en række oplysninger, så du kan oprettes som bruger på Puljeportalen. Når du har udfyldt brugeroplysningerne, skal du vælge Gem, hvorved du kommer videre til Min tilskudsside.
Nederst på Min tilskudsside vises Aktuelle puljer- åben for ansøgning. Du skal vælge den pulje, du ønsker at ansøge om midler fra enten via Min tilskudsside eller Puljeportalens forside under Aktuelle puljer – åben for ansøgning. Når du klikker på feltet Læs mere og ansøg under den relevante pulje, kommer du videre til Puljens side. På Puljens side kan du finde relevante oplysninger om puljen, og det er også her, at du kan oprette en ansøgning. Det gør du ved at vælge Ansøg i højre side.
For yderligere information se brugermanual til puljeportalen.
 

Hvordan giver jeg en anden mulighed for at se skemaet, inden jeg sender?

Hvis du ønsker, at en anden person skal bidrage til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kan du fra Puljeportalen sende en mail til vedkommende, som herefter kan logge på Puljeportalen og hente ansøgningsskemaet på siden Min tilskudssag.
Hvis du ønsker at tilknyt en anden bruger, mens du udfylder ansøgningsskemaet, skal du blot vælge Ansøgning øverst i venstre hjørne. Derved får du adgang til at tilføje andre brugere.
Brugeren vil modtage en mail med oplysninger om, at du ønsker bidrag til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Mailen indeholder et link til det relevante ansøgningsskema. Når ansøgningsskemaet er udfyldt, er det kun den ansøgningsansvarlige, som kan indsende ansøgningen til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning.
For yderligere information se brugermanual til puljeportalen.
 
Kort efter indsendelse af din ansøgning vil du kunne se, at ansøgningen er modtaget og status for behandling af din ansøgning. Oplysningerne finder du på Min tilskudsside.
For yderligere information se brugermanual til puljeportalen.
 

 

Der er fejl i det indsendte ansøgningsskema – hvad gør jeg?

Når ansøgningsskemaet er sendt, er det ikke muligt at foretage rettelser i ansøgningen.
Hvis du inden ansøgningsfristens udløb ønsker at rette i en allerede afsendt ansøgning, skal du oprette en ny ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb kan du ikke rette i ansøgningen. Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning kan dog i forbindelse med behandling af ansøgningen bede dig indsende yderligere information. Hvis du skal indsende oplysninger til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning efter fristens udløb, skal dette gøres fra siden Min tilskudssag. Du kommer til Min tilskudssag ved at logge ind på Puljeportalen og vælge det projekt under Mine tilskudssager.
For yderligere information se brugermanual til puljeportalen.
 

Hvordan indsender jeg et revideret budget?

Hvis du skal indsende oplysninger til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning, efter du har sendt ansøgningen, skal dette gøres fra siden Min tilskudssag. Du kommer til Min tilskudssag ved at logge ind på Puljeportalen og vælge det relevante projekt under Mine tilskudssager.
Min tilskudssag kan du under Indsend ekstra information vælge hvilken type information, du ønsker at indsende. Herefter kan du skrive en besked og vedhæfte det reviderede budget eller anden information, som du ønsker at indsende. Når du vælger send, kan du se det indsendte under Tidligere indsendt information.
For yderligere information se brugermanual til puljeportalen.
 

Hvor finder jeg vejledningerne?

På Puljeportalens forside finder du link til relevante generelle vejledninger øverst i højre side. Du finder bl.a. en vejledning til, hvordan du skal ansøge på Puljeportalen, oplysninger om betingelser for tilskudsmodtagere, regler for revision mm.
Vejledninger til den enkelte pulje findes på Puljens side, som du finder ved at vælge den ønskede pulje under Aktuelle puljer, når puljen kan ansøges. Efter ansøgningsfristens udløb kommer du til Puljens side ved at vælge den ønskede pulje under Fordelte puljer. På Puljens side kan du læse mere om den valgte puljens formål, målgruppe, ansøgerkreds mv. På Puljens side finder du også puljevejledningen og andet relevant materiale vedr. den valgte pulje. Det er også fra Puljens side, at du kan oprette en ansøgning, hvis puljen er åben for ansøgning.
For yderligere information se brugermanual til puljeportalen.

 

 

Hvor finder jeg udbetalingsblanket?

Udbetalingsblanket finder du på Socialstyrelsens hjemmeside. Udbetalingsblanketten skal indsendes til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning via e-Boks eller sikker post senest 3 måneder efter, at du har modtaget tilskudsbrevet. 
For yderligere information se Socialstyrelsens hjemmeside.