Sider - Genudmelding i 2017 af puljen ”Etablering af nye frivilligcentre”, Satspuljeaftalen 2015

Genudmelding i 2017 af puljen ”Etablering af nye frivilligcentre”, Satspuljeaftalen 2015

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Kommuner, selvejende institution og frivillige foreninger samt enkeltpersoner.
 
Formål
Ansøgningspuljens formål er at støtte det andet etableringsår af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.
 
Puljen er en genudmelding af ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre, som blev udmeldt i 2015.

I finansloven for 2016 blev der på FL § 15.13.28.90. afsat 1,7 mio. kr. til at støtte det andet etableringsår for nye frivilligcentre. Udmøntning af de resterende midler til finansiering af andet etableringsår sker via udstedelse af en bekendtgørelse og denne fornyede ansøgningsproces. Det betyder, at projekter, som ønsker tilskud til det andet etableringsår, herunder projekter, som har modtaget bevilling i 2015, skal ansøge om støtte i forbindelse med denne genudmelding af ansøgningspuljen. Det vil indgå som et af flere elementer i den samlede vurdering af ansøgninger om støtte fra denne ansøgningspulje, om ansøger har modtaget støtte til et projekt i tidligere år.
 
Målgruppe
Borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.
 
Projektperiode
Den 1. december 2016 til 31. december 2017
 
Hvad kan der søges støtte til?
Etablerings- og driftsudgifter
 
Midler til fordeling
1,72 mio. kr.
 
Finanslovskonto
FL § 15.13.28.90.
 
Kontaktperson

Helena Christina Gade, hgad@socialstyrelsen.dk

Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk

Den sagsansvarlige og den, som opretter ansøgningen, skal logge ind med en NemId medarbejdersignatur for at oprette en ansøgning.

 

 Ansøgningsfrist

 
​Den 25. januar 2017 kl. 12
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
 

 ANSØGNINGSMATERIALE

 
 

 ØVRIGT MATERIALE