Sider - Bekendtgørelsesprogram

Bekendtgørelsesprogram

 

Socialstyrelsens ansøgningspuljer udmeldes via bekendtgørelser. Det gælder alle puljer med undtagelse af tips- og lottopuljerne, der fortsat udmeldes via vejledning. Ca. 6-8 uger forud for udmelding af en ansøgningspulje sendes udkast til bekendtgørelse i høring via Høringsportalen.

 I oversigten nedenfor kan du se, hvilke ansøgningspuljer Socialstyrelsen planlægger at udmelde via bekendtgørelser i resten af 2016.

Alle Socialstyrelsens ansøgningspuljer udmeldes via Tilskudsportalen. 

 

Bekendtgørelsesprogram 2016
FL-konto
Ansøgningspulje
Forventet udmelding
15.75.18.70
Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper og/eller bandekriminalitet Afprøvning af metoder i kommuner - (genudmelding)
Juni
15.75.35.40
Bedre inklusion af nytilflyttede grønlændere i Danmark
August
15.74.10.70
Forløbsprogrammer
September
15.13.20.30
Klub penalhus (genudmelding)
September
15.13.20.30
Makkerlæsning (genudmelding)
September

 

Oversigten bliver opdateret løbende.

 

 

 

 høringer om ansøgningspuljer

 
På Socialstyrelsens hjemmeside kan du læse om høringer om ansøgningspuljer samt se en oversigt over Socialstyrelsens aktuelle høringer på Høringsportalen
 

 høringsportalen

 
Alle bekendtgørelsesudkast sendes i høring via Høringsportalen. Alle har mulighed for at indsende høringssvar til udkast til bekendtgørelser.