Sider - Aktuelle Puljer

Aktuelle Puljer

Søge ord:   Søg i kolonnen:  
  
MålgruppeFiltrer
  
Ansøgergruppe
  
  
  
  
  
Ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

​​Målgruppen for ansøgningspuljen er unge i alderen 18-22 år, der er omfattet af efterværn i § 76 i lov om social service. Det vil sige unge, som umiddelbart inden det fyldte 18 år er anbragt, har været anbragt eller har haft en kontaktperson.

§ 15.75.06.10KommuneLæs mereSMUI20-10-2017 12:00425
Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbuds- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR enten i form af en forebyggende, foregribende eller mere indgribende indsats.

15.26.04.10.KommuneLæs mereUSBU20-10-2017 12:00431
Ansøgningspulje til personlige, borgerstyrede budgetter og socialt udsatte borgere

​Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for eller modtager hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service, og som vurderes at kunne profitere af tilbuddet i forhold til at kunne opnå større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet.

15.75.13.10KommuneLæs mereBSBS23-10-2017 12:05434
Ansøgningspulje til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

​Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder,
og som vurderes at kunne profitere af gruppebostøtteindsatser. Målgruppen skal være inden
for målgruppen for Servicelovens § 85 og modtage socialpædagogisk bistand (bostøtte).
Gruppebostøtteindsatserne kan eksempelvis være for borgere med misbrugsproblemer, borgere med psykiske
vanskeligheder eller borgere med hjerneskade, der er under rehabilitering.

15.75.06.10.KommuneLæs mereSMUI27-10-2017 12:05435
Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)

​Målgruppen er undervisere på Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU).

15.16.01.20Selvejende institutionerLæs mereANREFUD24-10-2017 12:05440