Sider - Aktuelle ansøgningspuljer

Aktuelle ansøgningspuljer

Søge ord:   Søg i kolonnen:  
  
MålgruppeFiltrer
  
Ansøgergruppe
  
  
  
  
  
Ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

​Anbragte børn og unge og plejefamilier

§ 15.75.15.80Private; Selvejende institutionerLæs merePLEAN21-06-2018 12:05495
Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

​​Socialt udsatte borgere i Danmark.

§ 07.18.19.40 Private; Selvejende institutionerLæs mereLOTFRI30-05-2018 12:05499
Ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Borgere, som er ramt af langvarig hjemløshed med komplekse sociale problemstillinger.

§ 15.75.46.60KommuneLæs mereSILH29-06-2018 12:05502
Ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Sårbare og udsatte børn og unge til og med 22 år, som har gavn af den indsats, frivillige organisationer, NGO᾽er og private aktører gennemfører.

§ 15.75.75.15PrivateLæs mereSÅRBØRN15-06-2018 12:05503
Ansøgningspuljen til social investeringspulje på hjemløseområdet
Borgere med sociale, komplekse problemstillinger, der lever i hjemløshed eller er i risiko herfor.
§ 15.75.46.10KommuneLæs mereSIHE29-06-2018 12:05504
Ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

Unge med psykisk sårbarhed i alderen 16 til 30 år.

§ 15.75.06.10KommuneLæs mereSMUI29-06-2018 12:05507
Ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

§ 15.25.21.20Kommune; Private; Selvejende institutionerLæs mereINDDAG14-08-2018 12:05508
Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

​Målgruppen er dagplejere, pædagoger, der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen.

Målgruppen er både private og kommunale dagtilbud.

§ 15.25.22.10KommuneLæs mereFLKDAG06-06-2018 12:05509