Sider - Aktuelle Puljer

Aktuelle Puljer

Søge ord:   Søg i kolonnen:  
  
MålgruppeFiltrer
  
Ansøgergruppe
  
  
  
  
  
Ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Målgruppen for ansøgningspuljen er unge i alderen 17-23 år, der er eller har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn som fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet. 

15.75.49.10Kommune; Private; Selvejende institutionerLæs mereSAMTAL18-08-2017 12:00410
Ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

Målgruppen for ansøgningspuljen er herboende, socialt udsatte grønlændere, herunder nytilflyttede grønlændere med behov for en særlig og intensiv indsats i en begrænset periode.

§ 15.75.35.60.Kommune; PrivateLæs mereOPUG18-08-2017 12:00414
Ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job § 15.75.29.10

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med længerevarende ledighed. Målgruppen er kendetegnet ved at stå over for komplekse og sammensatte problemer, herunder handicap, psykisk lidelse eller sociale problemer.

§ 15.75.29.10KommuneLæs mereSOCSTØT01-09-2017 12:00418
Støtte til landsdækkende, frivillige sociale foreningers uddeling af julehjælp 2017

Økonomisk klemte og socialt udsatte familier.

15.75.78.10Private; Selvejende institutionerLæs mereJULII23-08-2017 12:00419
Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Ansøgningspuljens målgruppe er gadesovende hjemløse med behov for et akut overnatningstilbud i vintermånederne, og som ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen.

Det bemærkes, at gældende ret skal følges, og at der dermed ikke må gives husrum til personer uden lovligt ophold i landet i forbindelse med etablering af nødovernatningspladser.
15.75.21.20Kommune; Private; Selvejende institutionerLæs mereNØDNAT21-08-2017 12:00420
Specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Målgruppen er herboende, socialt udsatte grønlændere, som har særlige udfordringer med at blive en del af det danske samfund. Ansøgningspuljen kan anvendes til tilbud til udsatte grønlændere, herunder tilbud til f.eks. grønlandske kvinder, eller tilbud og behandling, der foregår på grønlandsk, f.eks. specialiserede behandlingstilbud til alkoholmisbrug.

§ 15.75.35.50.Private; Selvejende institutionerLæs mereSTUG25-08-2017 12:00422