Sider - Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap

Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap

13. marts 2019: Præcisering af målgruppen
Socialstyrelsen har modtaget en henvendelse om aldersafgrænsning af målgruppen. På den baggrund skal det hermed præciseres, at hensigten med ansøgningspuljen er, at tilskudsmodtagende kommuner afprøver en af to udvalgte modeller for koordinering af sagsbehandlingen inden for børnehandicapområdet. Målgruppen er således børn og unge, som har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har en sag på børnehandicapområdet og som derudover kan have behov for indsatser fra andre forvaltnings- og sektorområder.

Ansøgningsfrist: 29. april 2019 kl. 12.00

 
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgerkredsen er alle landets kommuner. Kommunerne kan indgå i samarbejde med regioner.
 
Formål: Formålet med ansøgningspuljen er, at en række kommuner kan afprøve og få erfaringer med én koordinerende sagsbehandler til familier til børn og unge med handicap, som modtager flere typer af hjælp og støtte, og derved skabe bedre sammenhæng og større fleksibilitet i mødet med de kommunale myndigheder.
 
Ansøgere skal søge ind på at afprøve én af to modeller, som er udvalgt på baggrund af en afdækning af de modeller for én koordinerende sagsbehandler på børnehandicapområdet og øvrige tilstødende områder, som allerede anvendes i nogle af landets kommuner.
 
Afprøvningen af modellerne og den tilhørende evaluering skal bidrage til en tværgående national vidensudvikling, der skal komme danske kommuner bredt til gode. Det forudsætter, at de deltagende projektkommuner indgår i en struktureret og systematisk proces, herunder bidrager aktivt til evalueringen.  
 
Målgruppe: Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med betydelig og varig nedsat kognitiv og fysisk funktionsevne, som har behov for tværgående og sammensatte indsatser. Som eksempler kan nævnes opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingshæmning, syns- eller hørehandicap, autisme eller hjerneskade.
 
Projektperiode: 01.07.2019 – 31.12.2021
 
Hvad kan der søges støtte til?: Projektudgifter i relation til projektet.
 
Midler til fordeling: 30,3 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.64.55.10.
 
Kontaktperson: Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til fuldmægtig Julie Tang på jult@socialstyrelsen.dk.
 
Faglige spørgsmål om modellerne kan stilles til fuldmægtig Merete Schneekloth Søberg på msso@socialstyrelsen.dk.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 

 Ansøgningsfrist

 
29. april 2019 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale