Sider - Ansøgningspulje til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt

Ansøgningspulje til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2019 kl. 12.00.
 
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgerkredsen er kommuner.
 
Formål: Ansøgningspuljens formål er at understøtte arbejdet med at forbedre forældrekompetencer hos forældre til anbragte børn og at bidrage til at sikre trivsel og stabilitet hos anbragte børn og deres forældre og derigennem sikre mere stabile anbringelser og en eventuel tidligere hjemgivelse til forældrene, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.
 
Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er forældre til børn og unge i aldersgruppen 0-18 år, som er anbragt i plejefamilie eller på døgninstitution/ opholdssted af primært sociale årsager.
 
Projektperiode: 1. januar 2020 til 31. december 2022.
 
Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges om midler fra ansøgningspuljen til aktiviteter forbundet med modningen af indsatsen målrettet forældre til anbragte børn, herunder udgifter til kompetenceudvikling, deltagelse i udviklingsaktiviteter, projektledelse, dokumentation af indsatsen mv.
 
Midler til fordeling: 11 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.26.21.10.
 
Kontaktperson: Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Anna Hobolth Østerlund i Socialstyrelsen på ahos@socialstyrelsen.dk. Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Christine Høstbo på chos@socialstyrelsen.dk eller til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​30. oktober 2019 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale