Sider - Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

OBS: Bemærk følgende præcisering af krav til ansøgning om puljemidler:
-        Der stilles ikke krav om, at kommunerne har valgt leverandør eller designet et færdigt forløb inden ansøgning.
-        Kommunen kan i visse tilfælde anvende midlerne til kortere læringsforløb for dagplejere. De kortere læringsforløb er mulige at deltage i for alle dagplejere og ikke kun pædagogisk uddannede dagplejere.
Se vedlagte skrivelse for uddybning: Præcisering af krav

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Formål: Ansøgningspuljens formål er, at løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene og bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan ved at styrke kompetenceniveauet blandt pædagogisk personale og ledelse i dagtilbud.

Målgruppe: 
Målgruppen er dagplejere, pædagoger, der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen.
Målgruppen er både private og kommunale dagtilbud.

Projektperiode: Den 1. august 2018 til 31. juli 2022.
Hvad kan der søges støtte til?:  Kommunen kan søge støtte til:
1)      At give dagplejere en pædagogisk assistentuddannelse
2)      At tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne i dagtilbud samt ledelsen i dagtilbud og forvaltning, herunder dagplejepædagoger. Kommunen kan vælge at købe kompetenceudviklingsforløb ved professionshøjskolerne eller andre udbydere. Kommunen har også mulighed for at vælge at tilrettelægge egne forløb for midlerne.
Kompetenceudviklingsforløbene skal leve op til rammerne i Børne- og Socialministeriets ”Ramme for udmøntning af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen ’Stærke Dagtilbud’. Kravene i rammen vedrører ikke den pædagogiske assistentuddannelse for dagplejere.
Midler til fordeling: Der er afsat 164,2 mio. kr. til ansøgningspuljen. Midlerne udmøntes på baggrund af én ansøgningsrunde. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af det skønnede antal af 0-5-årige børn i kommunerne i 2018.
Finanslovskonto: § 15.25.22.10
Kontaktperson:
Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
Bemærk venligst:
Der skal laves et foreløbigt budget for projekterne. Projektets udgifter anføres i budgettets første kolonne i 2018. Se også info om udarbejdelse af budget i vejledningens afsnit 9 pkt. 4.
 
 
 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​16. APRIL 2018 KL. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     Oversigtslinks